5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Schadevergoeding

Als uw strafzaak definitief is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld bij vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, maar ook wanneer uw zaak wordt geseponeerd door de officier van justitie. Het verzoek tot schadevergoeding moet binnen drie (3) maanden na het einde van de zaak worden ingediend.

Termijn verzoek tot schadevergoeding

Na een vrijspraak of sepot heeft u drie (3) maanden de tijd om het verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen.

Kosten rechtsbijstand

Indien de strafzaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel, krijgt u in beginsel alle kosten terug die u met betrekking tot de strafzaak heeft moeten maken. Zo komen de kosten voor een strafrechtadvocaat in aanmerking voor vergoeding. De strafrechtadvocaat zal op grond van artikel 591a Wetboek van Strafvordering verzoeken om vergoeding van de kosten.

Onterechte detentie

Indien u onterecht in verzekering bent gesteld heeft u recht op schadevergoeding op grond van artikel 89 Wetboek van Strafvordering. Hier zijn standaardbedragen voor vastgesteld. Indien u onterecht op het politiebureau heeft moeten verblijven, heeft u recht op € 105,- per dag. In het huis van bewaring is dat een bedrag van €80,- per dag (te vermeerderen met € 25,00 bij beperkingen of bij plaatsing in een extra beveiligde inrichting). Deze bedragen zijn standaard. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan worden afgeweken van deze bedragen. De strafrechtadvocaat kan u hierover adviseren.

Overige schadeposten

Niet alleen de bovengenoemde posten komen voor vergoeding in aanmerking, maar zo zijn er nog veel meer schadeposten, waaronder:
– Immateriële schade
– Vermogensschade (bijv. inkomstenderving)
– Reiskostenvergoeding (in verband met de zitting)
– Parkeerkosten (in verband met de zitting)
– Kosten van rechtsbijstand

Mocht u erover twijfelen of een bepaalde schadepost voor vergoeding in aanmerking komt, neem dan contact met ons op. Onze advocaten kunnen u hierover adviseren.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

Wij adviseren u om het verzoek tot schadevergoeding in te laten dienen door een strafrechtadvocaat. Een strafrechtadvocaat heeft kennis en ervaring met het indienen van verzoeken tot schadevergoeding. Het verzoek tot schadevergoeding zal onderbouwd moeten worden en indien gewenst op zitting moeten worden toegelicht. Het verzoek tot schadevergoeding zal in beginsel volledig GRATIS worden opgesteld en ingediend. U hoeft dus niets te betalen voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding door een gespecialiseerde advocaat.