Strafrechtzaken.nl biedt u de mogelijkheid om direct telefonisch contact te krijgen met een strafrechtadvocaat. Wij willen u vragen uw naam, telefoonnummer en de reden voor het contact te vermelden, zodat de strafrechtadvocaat u snel en doelgericht te woord kan staan. Mocht u een zaak willen aanmelden dan kan dat via de pagina zaak aanmelden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u het contactformulier gebruiken.