5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Kosten rechtsbijstand

Voordelige strafrechtadvocaat
Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle bij ons aangesloten strafrechtadvocaten zijn bereid om u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts € 143,00 voor de gehele zaak! Voor meer informatie over bijstand door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Speciaal voordeeltarief

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij Strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van Strafrechtzaken.nl. Het uurtarief betreft dan slechts €125,00 exclusief BTW en eventuele kantoorkosten. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via Strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken.

Schadevergoeding
Indien uw strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.