5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Samenspanning tot zware mishandeling met terroristisch oogmerk (art. 304b Sr)

Samenspanning tot zware mishandeling (met voorbedachte raad) met een terroristisch oogmerk (art. 304b Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 304b Wetboek van Strafrecht luiden als volgt:

‘’De samenspanning tot het in artikel 303 omschreven misdrijf, te begaan met een terroristisch oogmerk, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.’’

Kort gezegd gaat het hier ‘slechts’ om samenspanning tot zware mishandeling met voorbedachte raad dat wordt gepleegd met een terroristisch oogmerk. Dit misdrijf behelst een strafmaximum van tien jaren gevangenisstraf of geldboete van de vijfde categorie.

Bewijs voor artikel 304b Sr

De primaire bestanddelen om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van artikel 303 Sr (zware mishandeling eventueel met voorbedachte raad) blijven hetzelfde. Artikel 304b Sr is enkel een specialis indien men samenspant om dit misdrijf te plegen terwijl men handelt met een terroristisch motief.

Voor een beschrijving van artikel 303 Sr verwijzen wij u naar het bijbehorende artikel dat u eveneens kunt lezen op www.strafrechtzaken.nl. In dit artikel gaan we enkel in op het terroristisch oogmerk en de vereiste samenspanning uit artikel 304b Sr.

Wat is samenspanning?

De definitie van het bestanddeel ‘samenspanning’ wordt gegeven in artikel 80 Sr. Daaruit volgt dat sprake is van samenspanning indien twee of meer mensen overeenkomen om een misdrijf te plegen. Dit dient eveneens te worden bewezen. Dat bewijs kan bijvoorbeeld geleverd worden uit afgelegde verklaringen of telefoongegevens.

Terroristisch oogmerk

De definitie van het bestanddeel ‘terroristisch oogmerk’ wordt gegeven in artikel 83a Sr; Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

De afdoening

Bij verdenking van overtreding van dit feit zult u door het Openbaar Ministerie gedagvaard worden om op een zitting te verschijnen. Dan bekijkt een rechter of u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 303 jo. artikel 304b Sr. Het is altijd raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Een dergelijke gespecialiseerde advocaat verschaft deskundige rechtsbijstand. Dit is noodzakelijk in een strafrechtelijke procedure waarbij de belangen vaak groot zijn.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat samenspanning tot zware mishandeling (met voorbedachte raad) met een terroristisch oogmerk (art. 304b Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van geweld. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met samenspanning tot zware mishandeling (met voorbedachte raad) met een terroristisch oogmerk (art. 304b Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op  schadevergoeding strafzaak.