Toezenden porno en/of gewelddadig materiaal aan minderjarigen (art. 240a Sr)

De delictsomschrijving Artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:“Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt … Meer lezen over Toezenden porno en/of gewelddadig materiaal aan minderjarigen (art. 240a Sr)