5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Bijkomende straf (art. 251 Sr)

De omschrijving

Artikel 251 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
“1. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 240b tot en met 247 onderscheidenlijk 248a tot en met 250 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.
2. Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 240b tot en met 247 en 248a tot en met 250 omschreven, het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.”

Kort en zakelijk weergegeven gaat het dus om het faciliteren van het opleggen van bijkomende straffen voor de genoemde feiten. De meest recente versie van het artikel is op 1 januari 2005 in werking getreden.

De feiten

Voor de volgende feiten kan ingevolge artikel 251 Sr een bijkomende straf worden opgelegd:
1. Art. 240b Sr
2. Art. 242 Sr
3. Art. 243 Sr
4. Art. 244 Sr
5. Art. 245 Sr
6. Art. 246 Sr
7. Art. 247 Sr
8. Art. 248a Sr
9. Art. 248b Sr
10. Art. 248c Sr
11. Art. 248d Sr
12. Art. 248e Sr
13. Art. 248f Sr
14. Art. 249 Sr
15. Art. 250 Sr

De rechten

De rechten waarvan de verdachte kan worden ontzet op grond van dit artikel betreffen de rechten genoemd in artikel 28, lid 1, sub 1, 2 en 4 Sr, namelijk:
1. Het bekleden van (bepaalde) ambten (sub 1);
2. Het dienen bij de gewapende macht (sub 2);
3. Het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder (sub 4).

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat bijkomende straf (art. 251 Sr) zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van zeden. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met bijkomende straf (art. 251 Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak!