Minder verdachten voor de rechter

Geregistreerde criminaliteit blijft dalen

In 2017 behandelde de rechter 93 duizend strafzaken. Dit is 2 procent minder dan in 2016 en maar liefst 29 procent minder in vergelijking met 2007. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving (cbs.nl) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daling

De daling van het aantal strafzaken ligt in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit. In 2017 werden door de politie minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan het jaar ervoor. Zo registreerde de politie vorig jaar bijna 831 duizend misdrijven, 11 procent minder dan in 2016 en ruim een derde minder dan in 2007. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie (OM) en Rechtspraak toe behoren. Zo handelde het OM 183 duizend zaken af in 2017, wat ook neerkomt op een daling van 29 procent ten opzichte van 2007. De

Veiligheidsmonitor (cbs.nl)
van het CBS laat een vergelijkbare daling in de ondervonden criminaliteit zien.

Buiten beeld

Een deel van de criminaliteit blijft buiten beeld in zowel de geregistreerde als ondervonden criminaliteit. Zo is de aangiftebereidheid laag bij slachtoffers van onder andere cybercriminaliteit waardoor deze vorm van criminaliteit ondervertegenwoordigd is in de geregistreerde criminaliteit. Daarbij wordt in de Veiligheidsmonitor alleen gevraagd naar enkele veelvoorkomende vormen van (cyber)criminaliteit. Verder komt ondermijnende criminaliteit maar beperkt in de cijfers tot uitdrukking, waarbij het vaak gaat om zogenoemde slachtofferloze delicten (bijvoorbeeld drugshandel).

Strafzaken

Bij ongeveer 9 op de 10 van de strafzaken sprak de rechter vorig jaar een schuldigverklaring uit. In 10 procent van de zaken volgde vrijspraak. Meer dan de helft van het totale aantal strafzaken (57 procent) die door de rechter zijn behandeld bestaat uit vermogensmisdrijven en gewelds- en seksuele misdrijven. In 2017 werden er in totaal 102 duizend straffen door de rechter opgelegd. De gevangenissstraf was de meest opgelegde straf (37 duizend), gevolgd door de taakstraf (32 duizend).