Conclusie AG: veroordeling Heringa wegens bieden van hulp bij zelfdoding moeder in stand laten

De
veroordeling van Heringa wegens het bieden van hulp aan zijn bejaarde moeder om
een einde aan haar leven te maken, dient in stand te blijven. Dat adviseert
advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag

De 99-jarige moeder van Heringa
verbleef in een verzorgingstehuis, leed aan hartfalen, had ernstige
rugklachten en was nagenoeg blind. In juni 2008 heeft Heringa haar op haar
uitdrukkelijke verzoek medicijnen verstrekt die zij heeft ingenomen, waarna ze
is overleden. Heringa heeft het hele proces op video opgenomen, waaronder een
gesprek waarin zijn moeder zei dat ze klaar was met het leven. De beeldopnamen
zijn op 8 februari 2010 in de documentaire ‘De laatste wens van Moek. Een zelf
geregisseerde dood.’ uitgezonden in het programma Netwerk. Daarop is Heringa
vervolgd wegens strafbare hulp bij zelfdoding. Heringa heeft zich in de
strafzaak beroepen op noodtoestand, een vorm van overmacht, omdat de huisarts
had geweigerd medewerking te verlenen aan euthanasie en hij zich moreel
verplicht voelde zijn moeder te helpen bij het realiseren van de door haar
uitdrukkelijk gewenste pijnloze, vredige en waardige dood.

De Hoge
Raad sprak zich eerder ook al uit over deze zaak. In zijn uitspraak van 14 maart 2017  vernietigde de Hoge Raad het oordeel van
het hof Arnhem-Leeuwarden dat de door Heringa geboden hulp niet strafbaar was.
De zaak werd verwezen naar het hof Den Bosch.
Dit hof oordeelde dat Heringa geen beroep kan doen op noodtoestand, zodat de
door hem geboden hulp bij zelfdoding strafbaar is. Het hof rekende Heringa aan
dat hij zijn moeder alleen heeft gelaten nadat zij de dodelijke pillen tot zich
had genomen en dat hij niet direct heeft gemeld wat er was gebeurd. Het hof legde
Heringa een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden op. Tegen deze
veroordeling stelde Heringa beroep in cassatie in.

In zijn conclusie bespreekt de AG
de aangevoerde cassatieklachten uitvoerig. Hij gaat daarbij onder meer in op de
klachten die zijn gericht tegen de verwerping door het hof van het beroep op
noodtoestand en de opgelegde straf.

AG Bleichrodt concludeert in zijn
advies dat geen van de zeven cassatiemiddelen kan leiden tot vernietiging van
de uitspraak van het hof. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook het cassatieberoep
te verwerpen en daarmee de uitspraak in stand te laten.

De Hoge Raad zal naar verwachting op 12 februari 2019
uitspraak doet in deze zaak.

Een conclusie is een onafhankelijk, rechtsgeleerd advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is vrij dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]