5/5
9.6 VAN 10 / 25 BEOORDELINGEN
strafrechtzaken

Omzetting taakstraf (art. 22g Sr)

Het kan zijn dat u veroordeeld bent tot het verrichten van een taakstraf. Een taakstraf kan voor maximaal 240 uren worden opgelegd (artikel 22c lid 2 Sr).

In samenwerking met de Reclassering verricht u uw taakstraf. Indien de Reclassering van mening is dat u uw taakstraf niet goed of niet tijdig heeft verricht, zal de Reclassering de taakstraf terugsturen naar het Openbaar Ministerie. In een zogeheten ‘aflooprapportage’ geeft de Reclassering redenen waarom er tot het terugsturen is overgegaan en dus waarom de taakstraf niet (goed) is verricht.

Van taakstraf naar vervangende hechtenis

Als de taakstraf is teruggestuurd naar het Openbaar Ministerie zal de officier van justitie de (openstaande) uren taakstraf omzetten in vervangende hechtenis. Dit kan dus ook indien u al een deel van uw taakstraf hebt verricht.

Voorbeeld:

Bij de omzetting geldt de maatstaf dat voor ieder openstaande twee uren taakstraf één dag vervangende hechtenis wordt opgelegd. Indien u dus nog 20 uren taakstraf dient te verrichten en deze taakstraf wordt omgezet in vervangende hechtenis, dan bedraagt de vervangende hechtenis 10 dagen.

Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf

Binnen 14 dagen nadat de officier van justitie heeft besloten tot omzetting van de taakstraf naar vervangende hechtenis over te gaan en deze beslissing aan u is betekend, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de rechter die uw taakstraf heeft opgelegd. Dit is een harde termijn waarvan niet kan worden afgeweken. Zorg dus dat u tijdig in actie komt!

Het is zaak dat u in het bezwaarschrift aangeeft wat op uw kant van het verhaal is ten aanzien van het niet, niet tijdig of niet goed verrichten van de taakstraf. Daarnaast is het zaak om aan te geven dat u bereid bent om de aan u opgelegde taakstraf alsnog uit te voeren. Persoonlijke omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de taakstraf niet, niet tijdig of niet goed is verricht kunnen ook aanleiding geven om een tweede kans te krijgen om uw taakstraf te voltooien.

Natuurlijk kunnen er ook formele verweren aan de orde zijn die vervangende hechtenis kunnen voorkomen. Hieruit blijkt het belang van een gespecialiseerde en deskundige advocaat nog weer eens.

Hoger beroep

Hoger beroep tegen de beslissing van de rechter op uw bezwaarschrift is niet mogelijk. Het is daarom zaak dat u goed beslagen ten ijs komt bij de behandeling van uw bezwaarschrift.

Advocaat voor indienen bezwaarschrift omzetting taakstraf

Indien u uw zaak aanmeldt bij ons zorgen wij ervoor dat u verzekerd bent van een gespecialiseerde advocaat die niet alleen, na overleg met u, een bezwaarschrift voor u zal indienen maar u ook ter zitting zal bijstaan. Een gespecialiseerde advocaat voert in dergelijke gevallen verweren die ervoor dienen te zorgen dat u een tweede kans verdient.

Strafrechtadvocaat nodig?

Juist omdat omzetting taakstraf (art. 22g Sr)zo complex is en steeds aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden bepaald of sprake is van overtreding hiervan, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Zeker gelet op de belangen die op het spel staan is het verstandig dat u zich vooraf goed laat informeren. Het is van belang om vooraf te weten wat u kunt verwachten en welke verweren namens u gevoerd kunnen worden. U kunt ons altijd benaderen voor gespecialiseerd juridisch advies.

Deskundige strafrechtadvocaat

Strafrechtzaken.nl is een initiatief van een netwerk van strafrechtadvocaten door heel Nederland. Uw zaak zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw aanmelding worden doorverwezen naar een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, welke zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen. U bent met strafrechtzaken.nl verzekerd van deskundige rechtsbijstand op het gebied van omzetting taakstraf. De strafrechtadvocaten die bij het netwerk zijn aangesloten hebben kennis en ervaring met omzetting taakstraf (art. 22g Sr). U ontvangt een eerlijk en deskundig advies. Samen met u zal de beste verdedigingsstrategie worden bepaald.

Voordelige strafrechtadvocaat

Advocaat van onvermogen / pro deo-advocaat (toevoeging)
Alle strafrechtadvocaten in ons netwerk zijn bereid u bij te staan op basis van een toevoeging. Dit houdt in dat sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Aan de hand van uw inkomen in het peiljaar (twee jaar geleden) wordt door de Raad voor Rechtsbijstand getoetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u enkel een eenmalige eigen bijdrage aan de advocaatkosten. In veel gevallen bedraagt deze slechts €143,00 voor de gehele zaak! Lees hier meer over bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op basis van een toevoeging.

Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om een toevoeging te krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat u de kosten van rechtsbijstand zelf moet betalen. Bij strafrechtzaken.nl hanteren wij een voordeeltarief waar u bij alle aangesloten strafrechtadvocaten gebruik van kunt maken. Het betreft een extra voordelig honorarium speciaal voor bezoekers van strafrechtzaken.nl van €125,00 exclusief BTW. Dit voordeeltarief is uitsluitend geldig na doorverwijzing via strafrechtzaken.nl en is niet geldig in combinatie met andere prijsafspraken. Het is altijd verstandig om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Indien de strafzaak wordt geseponeerd, u wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, kunnen alle kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Uw strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en namens u een verzoekschrift indienen. Meer informatie hierover kunt u lezen op schadevergoeding strafzaak.